Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Το σύνολο των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποτυπώνεται στην διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή «Ελληνικός Άτλας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Waste Atlas» την οποία έχει αναπτύξει το Δίκτυο των ΦοΔΣΑ και περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας.