Αποτυχημένες οι πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων – Τι διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη σε Ειδική Έκθεση

Η Ειδική Έκθεση «Η Διαχείριση των Αποβλήτων», την οποία παρουσίασε πρόσφατα ο Συνήγορος του Πολίτη, αποτελεί μια συνολική παρουσίαση του μεγέθους του προβλήματος της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, όπως καταγράφηκε αναλυτικά από τα έμπειρα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής. Στην έκθεση διατυπώνεται η εκτίμηση ότι “οι πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα, στο βαθμό που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί, έχουν αποτύχει” και επισημαίνεται ότι “η διοίκηση, κεντρική και τοπική, οφείλει να επιταχύνει σημαντικά τις παρεμβάσεις της, προκειμένου η Ελλάδα να καλύψει το χαμένο χρόνο και να προσεγγίσει, αν όχι να επιτύχει, τους κοινούς Ευρωπαϊκούς στόχους, έστω και με αξιοσημείωτη καθυστέρηση”.Ο Συνήγορος του Πολίτη επιχειρεί να αναλύσει τους λόγους και τα αίτια που έχουν διαμορφώσει την υφιστάμενη κατάσταση. Στην Ειδική Έκθεση παρουσιάζονται, επίσης, οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη με στόχο να ξεπεραστούν οι χρόνιες δυσλειτουργίες και η αδράνεια όσων εμπλέκονται.

Πηγή: https://energypress.gr