Δήλωση Σ. Φάμελλου, τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για την επικείμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ

Όπως αποκαλύφθηκε από τη χθεσινή κοινή ανακοίνωση των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων WWF Ελλάς, Greenpeace και Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, επίκειται, την προσεχή Δευτέρα, 15/02, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με θέμα την αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, ενός από τα δύο Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) συσκευασιών που λειτουργούν στη χώρα. Έχουμε αναδείξει το θέμα αυτό και με συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τελευταία τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, τη Δευτέρα 08/02/2021, από όπου προέκυψε πληθώρα θεμάτων που αφορούν τη διαφάνεια, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη διαχείριση πόρων στον τομέα της ανακύκλωσης, με καθυστερήσεις και πολιτικές ανεπάρκειες που μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν σκανδαλώδεις. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχουμε επισημάνει επιπλέον ότι στο χώρο της ανακύκλωσης και των ΣΕΔ υπάρχει σοβαρή πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της διοίκησης του ΕΟΑΝ για την καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου 4469/17 και των κινήτρων (τιμολογιακή πολιτική, οικολογικός σχεδιασμός) για τη διαλογή στην πηγή και την κυκλική οικονομία. Όλα αυτά έχουν συνθέσει ένα εκρηκτικό μίγμα με τελικά αποτελέσματα την έλλειψη εξοπλισμού ανακύκλωσης για τους ΟΤΑ και τους πολίτες, την καθυστέρηση της χώρας και την υπονόμευση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης. Σχετικά με τη λειτουργία και απόδοση του ΣΕΔ Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τους τελευταίους 18 μήνες, έχει αναδείξει  διαχρονικά ζητήματα που προκύπτουν και από τα έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Ειδικότερα, την περίοδο 2013-2014, ο ΕΟΑΝ εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας του συγκεκριμένου ΣΕΔ λόγω άρνησης συνεργασίας, αδιαφάνειας και ανεξέλεγκτης διαχείρισης των καταβαλλόμενων εισφορών. Τα ίδια ζητήματα επιβεβαιώνονται και από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για το 4ο κατά σειρά υποβληθέν επιχειρησιακό σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, για το οποίο επρόκειτο να ληφθεί απόφαση στο ΔΣ ΕΟΑΝ της 18/06/2019 (το οποίο διεκόπη με βίαιο τρόπο) αλλά και από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών για το 5ο κατά σειρά υποβληθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο, που αποτελεί θέμα συζήτησης στο προσεχές ΔΣ του ΕΟΑΝ. Συγκεκριμένα, η πιο πρόσφατη απορριπτική εισήγηση με ημερομηνία 17/11/2020, όπως έχει διαρρεύσει στον Τύπο, αναφέρει ότι οι επιδόσεις του συγκεκριμένου ΣΕΔ για την περίοδο 2012-2019 είναι πολύ χαμηλές, δεν επιτυγχάνει τους στόχους που όφειλε να πετύχει, η τεκμηρίωση για τις ποσότητες που πραγματικά ανακυκλώθηκαν είναι ανεπαρκή, η συμβολή στους εθνικούς στόχους ανακύκλωσης είναι μηδαμινή έως ελάχιστη (0,8% έως 4%), τα ποσοστά δανεισμού με ενεχυριασμό μελλοντικών εσόδων είναι υψηλά, και ότι υπάρχει τέλος σοβαρότατο πρόβλημα στην ανεύρεση χορηγιών για το οικονομικό αντίτιμο. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχουμε την υποχρέωση να υπενθυμίσουμε στον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΝ, Κ. Σκρέκα και στη Διοίκηση του ΕΟΑΝ το αυτονόητο: η επερχόμενη αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης από το ΔΣ του ΕΟΑΝ πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα του νόμου 4496/2017, ο οποίος θέσπισε ένα νέο διαφανές πλαίσιο για την έγκριση και λειτουργία όλων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης. Για την αξιολόγηση του σχεδίου, το ΔΣ του ΕΟΑΝ οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα δεδομένα της διοίκησης με διαφανή τρόπο και να μην παρασυρθεί σε πολιτικές επιλογές. Τα πολιτικά πρόσωπα και οι μετακλητές διοικήσεις των φορέων οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα το θεσμικό πλαίσιο, χωρίς υπεκφυγές, καθυστερήσεις ή πολιτικές δικαιολογίες, οι οποίες υπονομεύουν τους περιβαλλοντικούς στόχους αλλά και τη διαφάνεια, την ασφάλεια δικαίου και την ισοτιμία. Δε θα δεχτούμε καμία έκπτωση σε όλα τα παραπάνω  για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή και για το λόγο αυτό η πολιτεία οφείλει να λάβει πολύ σοβαρά όλα όσα επισημαίνουν, με τη χθεσινή τους ανακοίνωση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Πηγή: https://www.syriza.gr