Διαγωνισμός για νέα μονάδα απορριμμάτων στη Βόρεια Ελλάδα – Στα 101,3 εκατ. με προαίρεση

Στα σκαριά βρίσκεται ακόμα μια μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Βόρεια Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες υποδομές έρχονται να δώσουν πολύτιμες λύσεις στον μεγάλο πονοκέφαλο που αφορά την αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω όσον αφορά το τελικό προϊόν που οδεύει προς ταφή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας υψηλά ποσοστά ταφής. Οι ΜΕΑ που δρομολογούνται σε πολλές περιοχές της αναμένεται να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ) προκήρυξε τον διαγωνισμό του έργου “Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Καβάλας και προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας”.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 20 Ιουνίου 2023 και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Ιουνίου. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 36 μήνες (3 χρόνια) ενώ μέχρι 6 χρόνια μπορεί να ανέλθει το δικαίωμα της προαίρεσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 43,5 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 53,94 εκατ.). Ωστόσο ο προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 81,7 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 101,3 εκατ.) στην περίπτωση που τεθούν σε εφαρμογή τα δικαιώματα προαίρεσης που διατηρεί η Αναθέτουσα Αρχή.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Επιπλέον χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από ίδιους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ταυτότητα έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Καβάλα, με δυναμικότητα 46.875 t/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ και 5.957 τόνους ανά έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ) καθώς κ την προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΜΕΑ. Περιλαμβάνεται επίσης η κανονική λειτουργία της μονάδας διάρκειας έξι ετών. Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά: (Β1) στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως κ έξι έτη, σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις νέες θεσμικές απαιτήσεις, στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού και  στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμό για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

Δικαιώματα προαίρεσης

Η ΔΙΑΑΜΑΘ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι έτη, σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις νέες θεσμικές απαιτήσεις, στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού, στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι έτη (δικαίωμα προαίρεσης).
Το ποσό των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι 38, 1 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 47,2 εκατ.).

Πηγή: https://ypodomes.com/diagonismos-gia-nea-monada-aporrimmaton-sti-voreia-ellada-sta-101-3-ekat-me-proairesi/