Κρήτη: Υπογράφεται η σύμβαση για την κατασκευή της ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Αμαρίου

Ένα έργο πνοής για την Κρήτη και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου που θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από τον ΕΣΔΑΚ.

Πρόκειται για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, μια μεγάλη παρέμβαση που θα βοηθήσει να επιλυθούν οριστικά τα ζητήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Αμαρίου.

Η νέα ΜΕΑ Αμαρίου

Το έργο έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στη θέση «Κουλέ Μασχάλια», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η δε θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος, ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου, ο οποίος αναβαθμίστηκε τον Ιούλιο του 2018, με τα έργα επέκτασης του ενεργού κυττάρου, με 1,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και πόρους του Π.Δ.Ε.

Το αρχικό κόστος του έργου είχε οριστεί σε 36,98 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 45,85 εκατ. ευρώ) ενώ η διάρκεια των έργων σε 24 μήνες.

Στη σύμβαση προβλέπεται περίοδος 60 μηνών για τη λειτουργία της νέας μονάδας από τον ανάδοχο, ενώ επιπλέον δίνεται το δικαίωμα, μέσω προαίρεσης, για παράτασή της κατά επιπλέον 60 μήνες (σημειώνεται ότι ο ΕΣΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης τής σύμβασης). Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Tο έργο περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος καθώς και όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα καθώς και βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω μηχανικής διαλογής.

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν στο Αμάρι θα επιτρέψουν τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης απορριμμάτων στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τη σύγκλιση με τους στόχους που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Κρήτης.

Πηγή: greenagenda.gr