Μια κρίσιμη συνεδρίαση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο

Την ερχόμενη Παρασκευή 5 Μαρτίου (13:00), θα κριθούν πολλά για τη στάση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου σε σχέση με τη μελέτη των σταθμών μεταφόρτωσης, μετά την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ.Δ.Σ.Α., θα τεθεί κατ’ αρχάς το θέμα της απάντησης του Φορέα στην απόφαση της Αποκεντρωμένης και θα εξεταστεί το αν θα πρέπει ή όχι να ασκηθεί προσφυγή στην Επιτροπή του Άρθρου 152, όπως έχει δικαίωμα να πράξει ο Φορέας. Το θέμα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη ως εξής: «Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την εξέλιξη του διαγωνισμού της Λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης µετά τον έλεγχο νομιμότητας της 35/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τις επόμενες ενέργειες του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου ως Αναθέτουσας Αρχής». Το σημαντικό ωστόσο για την εξέλιξη των πραγμάτων είναι η πρόταση του προέδρου του Φορέα Ν. Καλαντζή για το δέον γενέσθαι από δω και στο εξής: διόρθωση της υφιστάμενης μελέτης ή παραγγελία μιας νέας μελέτης για έναν διαγωνισμό με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη διάρκεια της σύμβασης και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της; «Τη δυνατότητα βελτίωσης της μελέτης αλλά και της διακήρυξης λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των μελών και έχοντας ως κύριο γνώμονα το κοινό συμφέρον» προτείνει ο αντιδήμαρχος Πρέβεζας Γ. Δαρδαμάνης – εδώ. Στα βασικά θέματα της μελέτης και της διακήρυξης είναι η διάρκεια της σύμβασης αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τις τελευταίες μέρες, φαίνεται πως ο πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Σ.Α. κάνει στροφή ως προς την πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου για την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού των ΣΜΑ αλλά η πρόταση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί και από μια τεκμηριωμένη εισήγηση για τον διαγωνισμό λειτουργίας και συντήρησης των ΣΜΑ. Η συνεδρίαση της Παρασκευής έχει μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τη στάση που θα τηρήσουν τα μέλη του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, απέναντι σε όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, φέρνοντας σε εξαιρετικά δυσχερή θέση τους Δήμους της Ηπείρου που πληρώνουν πολλαπλάσια κόστη για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους χωρίς να βλέπουν φως στον ορίζοντα για το πότε αυτό το… μαρτύριο θα τελειώσει.

Πηγή: https://pbnews.gr/