Παρατάσεις στους διαγωνισμούς για τις Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων – Πότε ανοίγουν οι προσφορές

Πρόκειται για σύγχρονες μονάδες, οι οποίες εκτός από την ανάκτηση και επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών, παράγουν δευτερογενές καυσίμο για αξιοποίηση σε βιομηχανίες ενώ θα γίνεται και ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών

Προχωρούν – αν και με αλλεπάλληλες παρατάσεις – οι διαγωνισμοί για τις Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Λάρισας, της Κεντρικής Μακεδονίας, του Βόλου και της Καβάλας, με τις οποίες ολοκληρώνονται και οι δημοπρατήσεις δημοσίων έργων για τα απορρίμματα. Πρόκειται για σύγχρονες μονάδες, οι οποίες εκτός από την ανάκτηση και επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών, παράγουν δευτερογενές καυσίμο για αξιοποίηση σε βιομηχανίες (κυρίως στις τσιμεντοβιομηχανίες) ενώ θα γίνεται και ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών.

Μετά το τέλος αυτών των διαγωνισμών, οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει να κατασκευάσουν έργα μέσω σύμπραξης με ιδιώτες (ΣΔΙΤ) ή να τα κατασκευάσουν αποκλειστικά με δικούς τους πόρους, καθώς το Δημόσιο δεν θα είναι πια υποχρεωμένο να τα αναλάβει.

Σε κάθε περίπτωση, για τους τελευταίους διαγωνισμούς που τρέχουν με χρηματοδότηση του Δημοσίου οι ημερομηνίες για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών προσδιορίζονται έως τα τέλη Ιουλίου. Βεβαίως, κανείς δεν αποκλείει και νέες παρατάσεις.

Ειδικότερα, για τη ΜΕΑ Λάρισας, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει οριστεί η ερχόμενη Δευτέρα, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουνίου. Το έργο συνολικής εκτιμώμενης αξίας 100,3 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Λάρισας, περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εξοπλισμό της μονάδας, προϋπολογισμού 54,6 εκατ. ευρώ και δικαιώματα προαίρεσης συνολικού κόστους 45,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν στην εκτέλεση πρόσθετων εργασιών και εξοπλισμού προκειμένου να μετατραπεί η ΜΕΑ σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) για την προσαρμογή της στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑ 2020-2030.

Στη μονάδα της Λάρισας θα γίνεται ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και παραγωγή κοµπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά και το οργανικό κλάσμα που θα διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω της μηχανικής διαλογής. Ωστόσο, το οργανικό κλάσμα θα υφίσταται βιολογική επεξεργασία (αναερόβια χώνευση και αερόβια κομποστοποίηση), και το παραγόμενο βιοαερίο θα αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και η θερμική ενέργεια θα χρησιμοποιείται για τις θερμικές ανάγκες της μονάδας.

Διαγωνισμοί

Παράλληλα, ο διαγωνισμός για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που δρομολογείται στην Κεντρική Μακεδονία έχει λάβει έξι παρατάσεις. Το έργο, προϋπολογισμού 241,9 εκατ. ευρώ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό που δρομολογούνται στην Ελλάδα, με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου να αναμένεται ότι θα δώσουν το παρών. Η νέα ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 25 Ιουλίου και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου.

Η μονάδα πέρα από την επεξεργασία αποβλήτων, θα αξιοποιεί το παραγόμενο βιοαέριο προς παραγωγή θερμικής ενέργειας για τις ανάγκες της παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου. Θα έχει απόδοση παραγωγής βιοαερίου τουλάχιστον 80 Nm3 ανά τόνο εισερχόμενου προς επεξεργασία υλικού, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε μεθάνιο το 55% κ.ο. Το έργο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ενώ η κατασκευή του έργου και η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με ιδίους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Μαγνησίας προϋπολογισμού 34,6 εκατ. ευρώ (42,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) αναμένεται, έπειτα από τρεις παρατάσεις, να ολοκληρωθεί στις 23 Ιουνίου με την αποσφράγιση των προσφορών να προσδιορίζεται για τις 29 του μηνός. Και αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το Ταμείο Συνοχής. Και σε αυτή τη μονάδα το οργανικό κλάσμα και το προερχόμενο από μη προδιαλεγμένα οργανικά, θα χρησιμοποιείται, για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, για αυτόν τον λόγο υφίσταται επεξεργασία ξήρανσης για την ελάττωση της υγρασίας του.

Τέλος, για τη ΜΕΑ Καβάλας ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 43,5 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 53,94 εκατ.). Ωστόσο, μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 81,7 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 101,3 εκατ.) στην περίπτωση που τεθούν σε εφαρμογή τα δικαιώματα προαίρεσης που διατηρεί η Αναθέτουσα Αρχή. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 20 Ιουνίου 2023 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23 Ιουνίου.

www.worldenergynews.gr

Πηγή: https://www.bankingnews.gr/energeia/articles/682903/parataseis-stous-diagonismoys-gia-tis-monades-diaxeirisis-aporrimmaton-pote-anoigoun-oi-prosfores