Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για επέκταση χώρου απορριμμάτων στην Ηλεία

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Επέκταση χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Π.Ε. Ηλείας”.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 11,84 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 14,68 εκατ.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 10/05/2023 και η αποσφράγιση είναι προγραμματισμένη για τις 15/05/2023. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ήλιδας και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 10 μήνες.

Το έργο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου επέκτασης του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Π.Ε. Ηλείας

Στη νέα λεκάνη θα μεταφέρεται και θα διατίθεται το μη αξιοποιήσιμο κλάσμα από τη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής, τη Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης και τη Μονάδα Αερόβιας Βιολογικής Επεξεργασίας – Κομποστοποίησης του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει:

1. Την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής με δημιουργία νέας λεκάνης έκτασης 37,5 περίπου στρεμμάτων (β’ φάση), το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής του χώρου για 17 έτη. Η συνολική χωρητικότητα της νέας λεκάνης θα είναι τουλάχιστον 634.000 m3.

2. Την ανάπτυξη των υποδομών για την διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη είναι η κατασκευή δικτύου συλλογής των παραγόμενων στραγγισμάτων το οποίο θα εξυπηρετεί το νέο κύτταρο.

3. Έργα διαχείρισης όμβριων.

4. Έργα εσωτερικής οδοποιίας

5. Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

a. Σύστημα παρακολούθησης διαφυγής στραγγισμάτων

b. Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας υπογείων και επιφανειακών υδάτων

c. Σύστημα παρακολούθησης οριζόντιας μετανάστευσης βιοαερίου

d. Σύστημα παρακολούθησης καθιζήσεων

6. Έργα δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαερίου

a. Σταθμός άντλησης και καύσης

7. Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει;

– Μονάδα λεπτοκοσκίνισης

– Δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας

– MBR

– Μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης (RO)

Πηγή: https://ypodomes.com/prokirychthike-diagonismos-gia-epektasi-choroy-aporrimmaton-stin-ileia/