Προς δημοπράτηση μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 31 εκ. ευρώ στη Δ. Θεσσαλία

Μία από τις μεγαλύτερες Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) της χώρας οδεύει προς δημοπράτηση και αφορά την Δυτική Θεσσαλία με δικαιούχο τον Δήμο Τρικκαίων και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφερόμενων εταιρειών.

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλα παρόμοια έργα, ανά την επικράτεια, έγκειται στο γεγονός ότι εν λόγω έργο δεν αποτελεί κοινοπραξία Δημοσίου και Ιδιωτών (ΣΔΙΤ) αλλά θα κατασκευαστεί με πόρους του Ελληνικού προϋπολογισμού και την Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικού ύψους 31.000.000 ευρώ. Πρόκειται για μια διεκδίκηση του δημάρχου Τρικκαίων και νυν προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου η ο οποία έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς το έργο θα διαχειριστεί η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (ΠΑΔΥΘ).

Η Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) θα λειτουργήσει στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων, όπου βρίσκεται και ο σημερινός ΧΥΤΑ, και θα εξυπηρετεί του νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Προβλέπεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία εντός του 2023

H συνολική ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ ανέρχεται σε 45.453 τον/έτος σύμμεικτα Α.Σ.Α. και 13.752 τον/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα  (9.626,40 τον/έτος προδιαλεγμένα οργανικά βιοαπόβλητα και 4.125,60 τον/έτος πράσινα).

Στο αντικείμενο του έργου που δημοπρατείται περιλαμβάνονται:

1. Η Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων η οποία θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα/μονάδες επεξεργασίας:

•    Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις κάθε φορά, των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που θα δέχεται η μονάδα, ήτοι:
o Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων
o Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων
o Υποδοχή πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, κλπ)

•    Μονάδα Μηχανικής Διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο και λοιπών ανακτήσιμων).

•    Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, που αφορά κυρίως την απομάκρυνση των προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το επόμενο στάδιο.

•    Δεµατοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών.

•    Μονάδα Κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.

•    Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

•    Μονάδα μετακομποστοποίησης & ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.

•    Μονάδα Ραφιναρίσματος του κοµπόστ από το οργανικό των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κοµπόστ τύπου Α΄) και από το προδιαλεγµένο οργανικό

•    Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

•    Μονάδα διαχείρισης βιοαερίου – συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Επιπλέον των παραγωγικών μονάδων η ΜΕΑ συνοδεύεται από τα συνοδά κτιριακά έργα, όπως κτίριο διοίκησης, υπόστεγα αποθήκευσης, δεξαμενές νερού ύδρευσης -πυρόσβεσης – άρδευσης, τα απαραίτητα κτίρια ή εγκαταστάσεις υποβίβασης / ανύψωσης τάσης καθώς και τα έργα συλλογής και προεπεξεργασίας λυμάτων ώστε αυτά να διατεθούν ασφαλώς στην μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του παρακείμενου ΧΥΤΑ.

2. Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

3. Η δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΑ διάρκειας έξι (6) μηνών.

4. Η κανονική λειτουργία της ΜΕΑ διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δύο (2) έτη λειτουργίας.

Δήλωση Αγοραστού

Σχετικά με την επικείμενη δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός δήλωσε:

«Προχωράμε στη δημοπράτηση ενός σημαντικού έργου με βαθύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μ’ αυτόν τον τρόπο υλοποιούμε δυναμικά τη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προστασία του περιβάλλοντος στη διαδικασία της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων, έχοντας μια διαδικασία ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πιο πράσινη περιφέρεια στη χώρα. Είμαστε η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης, η Περιφέρεια χωρίς Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, η Περιφέρεια με τις περισσότερες μονάδες βιοαερίου.

Στόχος μας είναι να μην υπάρχει φυσικός πόρος που να σπαταλιέται ή να παραμείνει αναξιοποίητος έτσι συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας «πράσινης» νέας γενιάς, η οποία προστατεύει το περιβάλλον και δημιουργεί χρησιμοποιώντας εκείνο που παλαιότερα δημιουργούσε πρόβλημα στο περιβάλλον.

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας που έχουμε και διαχέεται στην κοινωνία και στο περιβάλλον» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Πηγή: thessaliaeconomy.gr