Προσωρινός ανάδοχος για το έργο του ΧΥΤΑ Αμαρίου

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ

της Ελπίδας Αριστείδου

Με την έγκριση που δόθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης-ΕΣΔΑΚ- για το τρίτο πρακτικό που προέκυψε ύστερα από την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο του ΧΥΤΑ Αμαρίου, αναδείχτηκε χθες ο προσωρινός ανάδοχος για την μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων όλου του νομού Ρεθύμνου.

Όπως ανέφερε στα «Ρ.Ν.», ο δήμαρχος Αμαρίου και μέλος του ΕΣΔΑΚ Παντελής Μουρτζανός στην χθεσινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δόθηκε το πράσινο φως και κατακυρώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος που προσέφερε έκπτωση 3,12% έναντι του έτερου υποψήφιου αναδόχου που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 1,87%.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία για πέντε χρόνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, ήταν αρχικά προϋπολογισμού 41.5 εκ. ευρώ, ωστόσο στην συνέχεια ο προϋπολογισμός του περιορίστηκε στα 34 εκ. ευρώ γεγονός που δικαιολογεί την μικρή έκπτωση που δόθηκε από τους αναδόχους όπως αναφέρθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέσα σε διάστημα δέκα ημερών έχει δικαίωμα η έτερη υποψήφια εταιρία, εφόσον επιθυμεί να καταθέσει ένσταση. Σε διαφορετική περίπτωση μετά τις δέκα ημέρες η σύμβαση θα σταλεί για έγκριση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ακολούθως για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μέχρι το τέλος του χρόνου το αργότερο το έργο θα δημοπρατηθεί.

Ο δήμαρχος Αμαρίου μιλώντας στα «Ρ.Ν.», εξέφρασε την ικανοποίησή του για την χθεσινή εξέλιξη τονίζοντας πως μετά από αρκετά χρόνια προσπαθειών ένα έργο πνοής που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ ενέκρινε το τρίτο πρακτικό που προέκυψε από την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Πλέον έχουμε προσωρινό ανάδοχο για το έργο του ΧΥΤΑ, μια εξέλιξη πολύ θετική που μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Υπάρχει ένα διάστημα δέκα ημερών για τυχόν υποβολή ενστάσεων και μετά προχωράμε ολοταχώς στη δημοπράτηση του έργου, ενδεχομένως και τον Οκτώβριο. Όμως ακόμα και αν κατατεθεί ένσταση και πάλι θα ‘μαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαμε προβλέψει και θα έχουμε ως το τέλος του χρόνου την προκήρυξη του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί ο εργολάβος, το έργο θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά μιας και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε προβλέψει. Το έργο αυτό, που θα υλοποιηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια θα λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων για τα επόμενα χρόνια στο νομό Ρεθύμνου παρέχοντας φιλοπεριβαλλοντικές και οικολογικές λύσεις» τόνισε ο κ. Μουρτζανός.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα, καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίησή του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ. Πρόκειται για ένα έργο που βελτιώνει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τόπου και θα κατασκευασθεί στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αμαρίου. Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Αναλυτικά, το έργο κατασκευής της μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος.

Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

• Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ.

• Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

• Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

• Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

• Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.

• Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

• Μονάδα εξευγενισμού-ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

• Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

• Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για έξι μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής, η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ), ενώ η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Πηγή: www.rethnea.gr