Σε δημοπράτηση νέα μονάδα απορριμμάτων στην Ύδρα

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας”.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 24/02/2023 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 01/03/2023.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 16, 5 εκατ. ευρώ (20 εκατ. αξία με ΦΠΑ). Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής.

Το έργο

Το αντικείμενο του  έργου περιλαμβάνει:

• την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων, η οποία αποτελείται από τις εξής επιμέρους μονάδες:

o Μονάδα Προεπεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ

o Μονάδα Επεξεργασίας Βιαποβλήτων

o Μονάδα Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

• την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ)

• την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων

• την αποκατάσταση του όμορου ΧΑΔΑ της Ύδρας

Μέχρι την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ Ύδρας και ιδίως του ΧΥΤΥ (Μεταβατική περίοδος), είναι αναγκαία η εύρεση και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στο νησί, ώστε να σταματήσει άμεσα η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στον υφιστάμενο ΧΑΔΑ. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η εγκατάσταση στο γήπεδο της ΟΕΔΑ δεματοποιητή σύμμεικτων ΑΣΑ. Τα δέματα, τα οποία θα είναι καλυμμένα με μεμβράνες, θα τοποθετηθούν προσωρινά στο γήπεδο και θα διατεθούν στον ΧΥΤΥ, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Στη συνέχεια, ο δεματοποιητής θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της Μονάδας Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων κατά την μεταβατική περίοδο και η κανονική λειτουργία για έξι (6) έτη των παρακάτω υποδομών :

– της Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων (σύμμεικτων ΑΣΑ, βιοαποβλήτων και ανακυκλωσίμων υλικών)

– του ΧΥΤΥ

– της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.

Πηγή:

https://ypodomes.com/se-dimopratisi-nea-monada-aporrimmaton-stin-ydra/