Στα Χανιά το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικινδύνων Αποβλήτων

Το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «CRETE 2021» με αντικείμενο τη διαχείριση βιομηχανικών και Επικινδύνων Αποβλήτων θα διεξαχθεί στα Χανιά στις 27-30 Ιουλίου υπό τη διοργάνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης και την προεδρία του Ομότιμου Καθηγητή και Προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού IWWG, Ευάγγελου Γιδαράκου. Στο Συνέδριο αναμένεται να συμμετέχουν καταξιωμένοι διεθνώς επιστήμονες, εκπρόσωποι δημόσιων, αλλά και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων, σε μια προσπάθεια διάδοσης της επιστημονικής έρευνας, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, αναγνώρισης προβλημάτων και παροχής εξειδικευμένων λύσεων. Δεδομένων των περιορισμών που η πανδημία του Covid-19 επιβάλει και με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, το Συνέδριο παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά. Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Αγγλική, ωστόσο επιλεγμένες συνεδρίες, που αφορούν την Ελληνική πραγματικότητα θα διεξαχθούν στην Ελληνική γλώσσα. Επί του παρόντος, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ανακοίνωσε τις εξής δράσεις:

• Διεξαγωγή ημερίδας στην Ελληνική γλώσσα, με θέμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΕΑ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

• Διοργάνωση έκθεσης και ειδικών συνεδριών με θέμα «COVID 19 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ». Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: hwm-conferences.tuc.gr

Πηγή: https://www.ertnews.gr