Στα 502 κιλά ανά άτομο τα αστικά απόβλητα στην ΕΕ το 2019, 524 κιλά στην Ελλάδα

Σχεδόν 225 εκατομμύρια τόνοι αστικών αποβλήτων δημιουργήθηκαν στην ΕΕ το 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Αυτό αντιστοιχεί σε 502 κιλά ανά άτομο, μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2018 (495 κιλά), αν και μειώθηκε από την κορυφή το 2008 (518 κιλά). Στα 844 κιλά, η Δανία παρήγαγε τα περισσότερα αστικά απόβλητα ανά άτομο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ το 2019. Άλλες χώρες που παρήγαγαν περισσότερα από 600 κιλά αστικών αποβλήτων ανά άτομο ήταν το Λουξεμβούργο (791 κιλά), η Μάλτα (694 κιλά), η Κύπρος (642 κιλά) και η Γερμανία (609 κιλά). H Ελλάδα παρήγαγε 524 κιλά ανά άτομο, πίσω από τη Γαλλία με 548 κιλά, τη Φιλανδία με 566, την Αυστρία με 588 και την Ιρλανδία με 598 κιλά ανά άτομο. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Ρουμανία παρήγαγε 280 κιλά αστικών αποβλήτων ανά άτομο το 2019. Τρία ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ παρήγαγαν επίσης λιγότερο από 400 κιλά ανά άτομο: Πολωνία (336 κιλά), Εσθονία (369 κιλά) και Ουγγαρία (387 κιλά) ).Η ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων έφτασε σε νέα επίπεδα το 2019. Τα τελευταία χρόνια, η ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων (ανακύκλωση υλικών και λιπασματοποίηση) σχεδόν τριπλασιάστηκε από 37 εκατομμύρια τόνους (87 κιλά ανά άτομο) το 1995 σε 107 εκατομμύρια τόνους (239 κιλά ανά άτομο) ) το 2019. Από το 1995, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν στην ΕΕ διπλασιάστηκε από 30 εκατομμύρια τόνους (70 κιλά ανά άτομο) σε 60 εκατομμύρια τόνους (134 κιλά ανά άτομο) το 2019. Παρόλο που παράγονται ελαφρώς περισσότερα απόβλητα, η συνολική ποσότητα αστικών αποβλήτων που καταλήγουν στην υγειονομική ταφή στην ΕΕ έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1995: από 121 εκατομμύρια τόνους (286 kg ανά άτομο) το 1995 σε 54 εκατομμύρια τόνους (120 kg ανά άτομο) το 2019.

Πηγή:https://www.real.gr/