Στρατηγική για κλίμα: βασική πρόταση το «FIT FOR 55» – Το στοίχημα για το πλαστικό

Συνέντευξη στον Νίκο Αβουκάτο

Εντός Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη στρατηγική της για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, ανακοίνωσε μιλώντας στη Greenagenda.gr η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), Βίβιαν Λουνέλα.(…)

Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης πλαστικών, ποιοι είναι οι νέοι κανονισμοί; Πώς θα επηρεαστεί η διαχείρισή τους, καθώς δεν επιτρέπεται η εξαγωγή τους στην Κίνα, και τι σας ανησυχεί περισσότερο; Πώς θα διαχειριστεί η Ευρώπη τα πλαστικά της απορρίμματα;

Τα πλαστικά αποτελούν βασικό στοιχείο της ζωής μας και η συσκευασία παίζει ζωτικό ρόλο στην οικονομία μας διασφαλίζοντας την κατάλληλη προστασία πολλών προϊόντων, ξεκινώντας από τα τρόφιμα. Ωστόσο, η χρήση και η διάθεσή τους οδηγούν επίσης σε σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που την καθορίζουν τι καθιστά βιώσιμη τη συσκευασία. Δεν έχει νόημα να υπάρχει συσκευασία που είναι τεχνικά ανακυκλώσιμη αν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εντελώς, εάν θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί ή αν στο τέλος δεν ανακυκλώνεται. Η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος την συσκευασία και την οδηγία για τα απορρίμματα συσκευασίας για να συνδέσει τον σχεδιασμό όλων των συσκευασιών με το τέλος της διάρκειας ζωής τους και να προωθήσει την πρόληψη των απορριμμάτων συσκευασίας. Θέλουμε όλες οι συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο έως το 2030. Τα κράτη- μέλη πρέπει να επιτύχουν αυξημένους στόχους ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών, οι οποίοι μετρώνται σύμφωνα με αυστηρότερους κανόνες υπολογισμού: 50% έως το 2025 και 55% έως το 2030. Ως πρόσθετο κίνητρο, εισήχθη στην ΕΕ ένας φόρος για τα πλαστικά από το 2021, με βάση το ποσοστό των μη ανακυκλωμένων απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών που παράγονται σε κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την υποχρέωση του ανακυκλωμένου πλαστικού του περιεχόμενου σε συσκευασίες, οχήματα, κτήρια και κατασκευές. Αυτό θα προσφέρει περαιτέρω ζήτηση και τόνωση για την αγορά ανακυκλωμένων πλαστικών. Ο στόχος είναι η επίτευξη του στόχου των 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών σε νέα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ έως το 2025. Η διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα παρέχει χρηματοοικονομική υποστήριξη μεγάλης κλίμακας σε επενδύσεις που μπορούν να μετριάσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και να καταστήσουν τις οικονομίες της ΕΕ πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις που θέτουν οι δίδυμες πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πρόοδο σε μια κυκλική οικονομία, επίσης για πλαστικά και συσκευασίες. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλη αλλά και εφικτή.

Εντός του 2021 θα υπάρχουν νέοι κανόνες όσον αφορά τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα φυτοφάρμακα των αγροτών, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΑΗΗΕ);

Η αναθεώρηση της οδηγίας 2011/65 / ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (οδηγία RoHS) ξεκίνησε με μία αξιολόγηση της οδηγίας που θα δημοσιευθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Μια μελέτη ξεκίνησε τον Φεβρουάριο για να βοηθήσει την εκτίμηση επιπτώσεων της αναθεώρησης της οδηγίας RoHS και η νομοθετική πρόταση προβλέπεται να παρουσιαστεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Πηγή:https://greenagenda.gr/