Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

Την πρώτη τους συνεδρίαση πραγματοποίησαν την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου), μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου. Με ομόφωνες αποφάσεις αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, Αντώνης Καμπουράκης και γραμματέας ο Δήμαρχος Θήρας, Αντώνης Σιγάλας. Σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης, με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Χατζημάρκος και ο αντιπρόεδρος Αντώνης Καμπουράκης…

Η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, είχε ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα και
  2. Την ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν ή περισσότερους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πηγή: https://www.cycladesvoice.gr/