Συνάντηση για τους ΦΟΔΣΑ, χωρίς οριστικές απαντήσεις

Συνάντηση για τους ΦΟΔΣΑ, χωρίς οριστικές απαντήσεις

Τυπικά έχει λήξει η θητεία τους από τις 19 Ιανουαρίου του 2019. Θεωρητικά έχουν άτυπη παράταση της θητείας τους, με απόφαση που… δεν έχει υπογράψει ακόμα η αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλο αλλά αναμένεται να το πράξει, ίσως δε να δώσει και δύο μήνες παράταση…
Προφανώς και όλα είναι στον αέρα, μιλώντας για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ηπείρου, ενόψει της αλλαγής που προέβλεψε ο «Κλεισθένης»: είτε τη συγχώνευση όλων σε έναν, είτε τη διατήρηση της λειτουργίας τους σε νομαρχιακό επίπεδο, όπως συμβαίνει σήμερα.
Το θέμα αυτό αναμένεται να αποφασισθεί από το συντονιστή Βασίλη Μιχελάκη, βάσει των εισηγήσεων που έχουν κάνει τα δημοτικά συμβούλια της Ηπείρου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Το θέμα των ΦΟΔΣΑ απασχόλησε τη συνάντηση των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου Σπ. Κωνσταντόπουλου, Αντ. Νάστα και Ευ. Γιαννούλη, παρουσία του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννη Λώλου και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, το μεσημέρι της Δευτέρας.
Αντικείμενο συζήτησης ήταν η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Ηπείρου κατά την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας καθώς επίσης και άρθρα του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) που αφορούν τους ΦΟΔΣΑ.
Οριστικές απαντήσεις δεν δόθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος πέραν του ότι μάλλον θα πάμε σε ένα Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης μιας και έχουμε ένα εργοστάσιο και τρεις ΧΥΤΥ, επομένως δεν υπάρχει νόημα να διατηρούνται τρεις ΦΟΔΣΑ.
Πηγή: pbnews.gr