Σχέδιο για σούπερ εποπτική αρχή για Ενέργεια, Νερό, Απορρίμματα

Προϋπόθεση από τις Βρυξέλλες για τη χρηματοδότηση έργων η δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής, ή η επέκταση αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ. Το ιταλικό μοντέλο προκρίνει ο υπουργός Ενέργειας, Κ. Σκρέκας. Τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για τη διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων ή τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ώστε να καλύπτει την ύδρευση και τα απόβλητα θέτουν οι Βρυξέλλες ως προϋπόθεση για σειρά χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα. Πρόκειται για θέμα που επαναφέρουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε φορά που ανακύπτουν προβλήματα ή καθυστερήσεις με έργα διαχείρισης νερού ή απορριμμάτων στην Ελλάδα. Η χώρα μας έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης σειρά μεγάλων έργων που συνδέονται με τη άρδευση και γενικότερα την διαχείριση του νερού, ενώ η κυβέρνηση στηρίζει τις πρωτοβουλίες δήμων για πρόσθετα έργα μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Από συνάντηση που είχε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Κώστας Σκρέκας με την πρέσβη της Ιταλίας, Πατρίτσια Φαλτσινέλι προκύπτει, όπως έγραψε ο κ. Σκρέκας στο Facebook, πως συζητήθηκε «το θετικό παράδειγμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ιταλίας, η οποία ρυθμίζει, εκτός από την αγορά ενέργειας, τα ύδατα και τα απορρίμματα με εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία». Για την ακρίβεια, στην Ιταλία λειτουργεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Δικτύων και Περιβάλλοντος (ARERA) η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, διαχείρισης νερού, διαχείρισης απορριμμάτων και τηλεθέρμανσης. Το διοικητικό συμβούλιο της ARERA, που ιδρύθηκε το 1995, αποτελείται από τον πρόεδρο και άλλα τέσσερα μέλη τα οποία διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα αφού προηγηθεί έγκριση της τοποθέτησής τους από τα δύο τρίτα των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ενιαίες ανεξάρτητες αρχές για την ενέργεια, το νερό ή το περιβάλλον υπάρχουν και σε αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ιρλανδία λειτουργεί η «Commission for Regulation of Utilities» (CRU), στη Βουλγαρία η EWRC (η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων), ενώ αντίστοιχη αρχή υπάρχει και στη Μάλτα. Η διαχείριση απορριμμάτων και νερού είναι δύο θέματα για τα οποία η χώρα μας είτε πληρώνει ήδη ημερήσια πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε βρίσκεται συνεχώς υπό τη δαμόκλειο σπάθη της επιβολής προστίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι βιολογικοί καθαρισμοί της Ανατολικής Αττικής, που σχεδιάζονται επί μία δεκαετία χωρίς να έχουν προχωρήσει επαρκώς.

Πηγή: https://www.businessdaily.gr