ΥΠΕΝ: ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων, όπου δεν υπάρχουν ΧΥΤΥ

Από εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ ανακοινώθηκε ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ενεργειακή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και ότι έστω και καθυστερημένα η χώρα θα προχωρήσει στην ενεργειακή αξιοποίηση, με έμφαση στη βιομάζα, εκεί που δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός της απόθεσης σε ΧΥΤΥ. Στη σημασία της ενεργειακής αξιοποίησης αναφέρθηκε και ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού.

Οι δηλώσεις έγιναν σε εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) που πραγματοποιήθηκε με θέμα την Ενεργειακή Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων, στο πλαίσιο της Έκθεσης Forward Green στην Θεσσαλονίκη.  Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εκδήλωσης:

Μανώλης Γραφάκος Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που επιτελέστηκε τα προηγούμενα χρόνια, με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ, σε ότι αφορά τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Έκανε ιδιαίτερα λόγο για τη ρητή πρόβλεψη της ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και επικεντρώθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την υλοποίηση των μονάδων και λοιπών υποδομών που προβλέπονται στον Εθνικό και τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς.

Ο Κωνσταντίνος Αραβώσης Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. τόνισε την ουσιαστική προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας με έμφαση σε ζητήματα ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών και ενέργειας από τα απόβλητα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τομέα της βιομάζας που συνδέεται με τα δάση, το αντικείμενο αρμοδιότητάς του την τελευταία περίοδο, και εξέφρασε την ικανοποίησή του που έστω και καθυστερημένα η χώρα θα προχωρήσει στην ενεργειακή αξιοποίηση εκεί που δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός της απόθεσης σε ΧΥΤΥ.

Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ

Η ΕΕΔΣΑ είχε ενεργό συμμετοχή στην πρόσφατη Έκθεση Forward Green συνδιοργανώνοντας με την HELEXPO ΔΕΘ Α.Ε. Ημερίδα με θέμα την Ενεργειακή Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 10 Ιουνίου και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολυάριθμων επισκεπτών της Έκθεσης που είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ομιλητές. Στόχος της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση των βασικότερων μεθόδων για την ενεργειακή αξιοποίηση διαφόρων ρευμάτων στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

Συγκεκριμένα καλύφθηκαν οι εξής θεματικές:

1.Αναερόβια Χώνευση Βιοαποβλήτων: τροφίμων / πρασίνων / γεωργοκτηνοτροφικών κλπ. Δυνατότητες αξιοποίησης βιοαερίου, χρήση υπολείμματος ως κομπόστ, προοπτικές καινοτόμων εφαρμογών όπως υδροθερμικής ανθρακοποίησης.

2.Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας: γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής, κλαδέματος / καθαρισμού κήπων, κλπ

3.Χωροθέτηση μονάδων, δυνατότητες αεριοποίησης, έμφαση σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα κλπ

4.Ενεργειακή αξιοποίηση & συνεπεξεργασία αποριμματογενών καυσίμων: εναλλακτικών & ενεργειακών υπολειμμάτων, ιλύος κλπ

5.Ο ρόλος της εγχώριας ενεργοβόρου βιομηχανίας, η συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας, οι τεχνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις κλπ.

Η Ημερίδα, που συντόνισε ο Καθηγητής Α.Π.Θ. Ν. Μουσιόπουλος, εντ. Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων ΕΕΔΣΑ, ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλου που ανέπτυξε τις θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τα θέματα αυτά όπως αυτές διαμορφώθηκαν και κατατέθηκαν τον Μάιο 2023 στην δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ.

Ο  Πρόεδρος ΕΣΠΑΒ Α. Υφαντής μέσω τηλεδιάσκεψης  εξήρε την ταχύτατη ανάπτυξη εγκαταστάσεων αξιοποίησης βιοαερίου επισημαίνοντας τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό να αυξηθεί η συνεισφορά της βιομάζας, αλλά και των αστικών αποβλήτων, στην ηλεκτροπαραγωγή και την αξιοποίηση και θερμικής ενέργειας στη χώρα μας. Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις αυτές θα συμβάλουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας αλλά και  στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι τέσσερις ομιλητές της Ημερίδας:

Καθηγητής Ν. Μουσιόπουλος ανέπτυξε το θέμα της αξιοποίησης βιοαποβλήτων με εφαρμογή αναερόβιας χώνευσης και εξήρε τη δυνατότητα συνέργειας με ανάλογες δραστηριότητες στον γεωργικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Ανέφερε τέλος και πρόσφατες προτάσεις της ΕΕΔΣΑ προς επιτάχυνση της αξιοποίησης αστικών βιοαποβλήτων.

Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου εστιάσθηκε στις τεχνολογικές δυνατότητες θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και ασθενή σημεία των επιμέρους μεθόδων. Ανέφερε επίσης τις δυνατότητες χρήσης εναλλακτικών καυσίμων από ενεργοβόρες βιομηχανίες, τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να περάσουμε στη λεγόμενη Βιομηχανική Συμβίωση.

Μηχανικός Περιβάλλοντος Φ. Τσάγκας, εκπρόσωπος του Προέδρου ΔΙΑΑΜΑΘ Μ. Τσεπελή, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες της ΔΙΑΑΜΑΘ και τόνισε το ζωηρό ενδιαφέρον τοπικών παραγόντων για τη δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.

-Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ι Σαρηγιάννης παρουσίασε πρόσφατα αποτελέσματα ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης στερεών αποβλήτων στο Δήμο Θερμαϊκού στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης με βάση τα οποία το ποσοστό των βιοαποβλήτων στους πράσινους κάδους ανέρχεται σε 80%. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι υπάρχουν προοπτικές ταχείας μείωσης των αποβλήτων που αποτίθενται σε ΧΥΤΑ, εφόσον υλοποιηθούν σε εύθετο χρόνο οι απαραίτητες μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων.

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση του πάνελ των ομιλητών, στο οποίο αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση συμμετείχε και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Γ. Κρεμλής. Ο τελευταίος υπογράμμισε τη σημασία της ενεργειακής αξιοποίησης και από την οπτική γωνία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Το πάνελ δέχτηκε και σειρά ερωτήσεων από το ακροατές, ο αριθμός των οποίων παρέμεινε υψηλός μέχρι το τέλος της συζήτησης.

Κλείνοντας, ο συντονιστής ευχαρίστησε όλες και όλους για τη συμμετοχή στην Ημερίδα και τις εταιρείες που ως χορηγοί και υποστηρικτές βοήθησαν στην πραγματοποίησή της.

Πηγή: https://ecopress.gr/ypen-energeiaki-axiopoiisi-stereon-a/