Χειμερινός μποναμάς: Αχαΐα και Δυτική Αχαΐα αποκτούν υπερσύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Το μεγάλο βήμα για τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή έγινε. Με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ. Γεωργίου Ζερβού με αρ.πρωτ. 1827/18-2-21 εντάχθηκε η πρόταση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν.Α.) για την χρηματοδότηση και την υλοποίηση της Πράξης «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση Φλόκα», συνολικού προϋπολογισμού 36.567. 346,71 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2023. Η εγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει την επεξεργασία 53.000 τόνων απορριμμάτων κατ΄ έτος σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, προκειμένου να παραχθούν ανακυκλώσιμα υλικά καθώς και δευτερογενές λίπασμα (compost), ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο όγκος αυτών που οδηγείται προς ταφή. Επίσης περιλαμβάνει μία ξεχωριστή μονάδα για την επεξεργασία 8.000 τόνων κατ΄ έτος ξεχωριστά συλλεγόμενων οργανικών αποβλήτων (κλαδέματα, κηπευτικά υπολείμματα κλπ.) για την παραγωγή επίσης δευτερογενούς λιπάσματος. Το έργο θα υλοποιηθεί, με πλήρη κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης από το ΕΣΠΑ, χωρίς καμία επιβάρυνση των δημοτών των τριών Δήμων (Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου) κατόπιν πρότασης του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας, και ήδη έχει χωροθετηθεί σε παραχωρημένη δημόσια έκταση, σε επαφή με τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει σε πλήρη αποφόρτιση των υφιστάμενων ΧΥΤΑ, με προϋπόθεση την προώθηση τόσο της ανακύκλωσης, όσο και της ξεχωριστής συλλογής οργανικών προϊόντων από τους εμπλεκόμενους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) (…)

Πηγή: https://www.patrainews.gr