Διοίκηση

Γενική Συνέλευση
Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ έχει τη νομική μορφή Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Δικτύου και απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των ΦοΔΣΑ μελών του.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται μεταξύ των ΦοΔΣΑ – μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου αποτελείται από τους παρακάτω Φορείς:
– ΦΟΔΣΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Πρόεδρος, με εκπροσώπηση από τον κ. Κάρδαρη Θοδωρή και αναπληρωματικό μέλος του τον κ. Μυλωνά Παναγιώτη
– ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, Αντιπρόεδρος, με εκπροσώπηση από τον κ. Μαυρίδη Δημοσθένη και αναπληρωματικό μέλος του τον κ. Τσιόπτσια Κωνσταντίνο
– ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΤΩΝ ΟΤΑ, Γενικός Γραμματέας, με εκπροσώπηση από τον κ. Τζινευράκη Μιχαήλ και αναπληρωματικό του τον κ. Πατεράκη Κωνσταντίνο
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ, Ταμίας, με εκπροσώπηση από τον κ. Νικολάου Σπυρίδων και αναπληρωματικό του τον κ. Τσοκανή Χαράλαμπο
– ΠΑΔΥΘ ΑΕ, Μέλος, με εκπροσώπηση από τον κ. Παπαστεργίου Δημήτρη και αναπληρωματικούς του τους κκ. Αλεξάκο Φώτη & Πλιάσσα Ορέστη
– ΦΟΔΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ ΤΩΝ ΟΤΑ, Μέλος, με εκπροσώπηση από τον κ. Φραγκιαδάκη Βαρδή και αναπληρωματικό του τον κ. Παπαδάκη Γεώργιο
– ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μέλος, με εκπροσώπηση από τον κ. Κωνσταντόπουλο Σπυρίδων

Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Δικτύου αποτελείται από τους παρακάτω Φορείς:
– ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, με τακτικό μέλος τον κ. Παραδεισανό Αδάμ και αναπληρωματικό τον κ. Στυλιανίδη Νικόλαο
– ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ Γ.Ε.Ν ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, με τακτικό μέλος τον κ. Ευσταθίου Ανδρέα και αναπληρωματικό την κα Σμπούκη Αγγελική
– ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, με τακτικό μέλος τον κ. Χριστοδουλόπουλο Χρήστο και αναπληρωματικό τον κ. Φωτόπουλο Χρήστο

Συντονιστής
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Συντονιστή του Δικτύου Φο.Δι.Σ.Α, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες της διεκπεραίωσης των εγγράφων και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Συντονιστής του Δικτύου ΦοΔΣΑ έχει οριστεί ο κ. Τσοκανής.