Διοίκηση

Γενική Συνέλευση
Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ έχει τη νομική μορφή Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Δικτύου και απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των ΦοΔΣΑ μελών του.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται μεταξύ των ΦοΔΣΑ – μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου αποτελείται από τους παρακάτω Φορείς:

  1. ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ, Πρόεδρος, με εκπροσώπηση από τον Γεώργιο Καπεντζώνη (Μέλος ΔΣ ΦοΔΣΑ Στ. Ελλάδας ΑΕ, Δήμαρχος Δωρίδας) με αναπληρωματικό του τον κ. Τσοκανή Χαράλαμπο (Γεν.Δ/ντής ΦοΔΣΑ Στ. Ελλάδας ΑΕ)
  2. ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (ΦοΔΣΑ Δυτικής Μακεδονίας), Αντιπρόεδρος, με εκπροσώπηση από τον Δημοσθένη Μαυρίδη (Γεν. Δ/ντής ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) με αναπληρωματικούς του τους Κωνσταντίνο Τσιόπτσια (Δ/ντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) και Παντελή Παπαγόρα (Δ/ντής Διαχ. Αποβλήτων ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)
  3. ΦΟΔΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ (ΦοΔΣΑ Χερσονήσου), Γενικός Γραμματέας, με εκπροσώπηση από τον Ιωάννη Σέγκο (Πρόεδρο ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ, Δήμαρχος Χερσονήσου) με αναπληρωματικό του τον Γεώργιο Παπαδάκη (Γεν.Δ/ντής ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ)
  4. ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΦοΔΣΑ Χανίων), Ταμίας, με εκπροσώπηση από τον Μιχάλη Τσουπάκη (Πρόεδρος ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ, Αντιδήμαρχος Χανίων) με αναπληρωματικό του τον Κωσταντίνο Πατεράκη (Δ/ντής του ΕΜΑΚ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ)
  5. ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ (ΦοΔΣΑ Λέσβου), Μέλος, με εκπροσώπηση από τον Στέφανο Αποστόλου (Πρόεδρος ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ, Δημ. Σύμβουλος Δυτ. Λέσβου) με αναπληρωματικό του τον Βασίλη Μαμώλη (Αντιπρόεδρος ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ)
  6. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ, Μέλος, με εκπροσώπηση από τον Νικόλαο Καλαντζή (Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Άρτας, Δήμαρχος Ζηρού)
  7. ΠΑΔΥΘ ΑΕ (ΦοΔΣΑ Τρικάλων-Καρδίτσας), Μέλος, με εκπροσώπηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου (Πρόεδρος ΠΑΔΥΘ ΑΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων) με αναπληρωματικούς του τον Βασίλειο Τσιάκο (Αντιπρόεδρος ΠΑΔΥΘ ΑΕ, Δήμαρχος Καρδίτσας) και τον Ορέστη Πλιάσσα (Γεν. Δ/ντής ΠΑΔΥΘ ΑΕ)

 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Δικτύου αποτελείται από τους παρακάτω Φορείς:

  1. ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ (ΦοΔΣΑ Χίου), Πρόεδρος, με εκπροσώπηση από τον Φώτη Γιαννίρη (Πρόεδρος ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ) με αναπληρωματικό του τον Ιωάννη Πίττα (Αντιπρόεδρο ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ)
  2. ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας, Μέλος, με εκπροσώπηση από τον Κωνσταντίνο Γανωτή (Πρόεδρος ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας, Δημ. Σύμβ. Δ. Βόλου) με αναπληρωματικό του τον Στυλιανό Μουτζούρη (Στέλεχος ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας)
  3. ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ (ΦοΔΣΑ Κεφαλονιάς και Ιθάκης), Μέλος, με εκπροσώπηση από τον Θεόφιλο Μιχαλάτο (Δήμαρχος Αργοστολίου) με αναπληρωματικό του τον Αργύριο Γαβριελάτο (Πρόεδρο ΕΔΑΚΙ ΑΕ)

 

Συντονιστής
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Συντονιστή του Δικτύου Φο.Δι.Σ.Α, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες της διεκπεραίωσης των εγγράφων και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Συντονιστής του Δικτύου ΦοΔΣΑ έχει οριστεί ο κ. Τσοκανής.