13Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΦΟΔΣΑ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 13ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΦΟΔΣΑ

Μπορείτε να δείτε τις εισηγήσεις στα παρακάτω link:

– «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διαχείριση Απορριμμάτων»

Εισηγητής: Τσοκανής Χαράλαμπος, Συντονιστής Δικτύου ΦοΔΣΑ, Γεν. Δ/ντής ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ

(εισήγηση) (εισήγηση-κείμενο)

– «Η υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

Εισηγητής: Σταυρογιάννης Νικόλαος, Πρόεδρος Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, Δήμαρχος Λαμίας

–  «Υλοποίηση  στόχων  διαχείρισης αποβλήτων –  Νέα οικονομικά εργαλεία για την προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων»

Εισηγήτρια: Αρφανάκου Αναστασία, Δ/ντρια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών

Πιστοποιήσεων του ΥΠΕΝ

(εισήγηση)

– «Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων την Π. Π. 2014-2020 – Πορεία της εξέλιξης των προσκλήσεων & εντάξεων των έργων»

– «Κρίσιμα θέματα κατά την αξιολόγηση και υλοποίηση έργων στερεών αποβλήτων την Π. Π. 2014-2020» 

Εισηγητής: Μαμαλούγκας Νικόλαος, Πρ/νος Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος ΥΜΕΠΕΡΑΑ

(εισήγηση)

–  «Προκλήσεις και επιλεξιμότητα πράξεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην επόμενη Π. Π. 2021 – 2027»

Εισηγητής: Συρόπουλος Χαράλαμπος, Πρ/νος Μον. ΑΠ΄ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

(εισήγηση)

–  «Μελέτες και έργα αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ»

Εισηγητής: Στοϊλόπουλος Βασίλης, Στέλεχος Μον. ΒΠ1 ΥΜΕΠΕΡΑΑ

(εισήγηση)

– «Μεθοδολογία Ανάπτυξης Δημοτικού Συστήματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων»

Εισηγητής: Βαρβέρης Γιώργος, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος ΜΟΔ ΑΕ

(εισήγηση)

–  «Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας»

Εισηγήτρια: Παναρέτου Βασιλική,Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Αποβλήτων, GIZ Greece

(εισήγηση)

–  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: Το νέο νομικό πλαίσιο σε Ελλάδα & Ε.Ε. & πως υλοποιείται»

Εισηγητής: Ραζής Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ

(εισήγηση)

– «Παρουσίαση Ελληνικού Άτλαντα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

Εισηγητές: Φιρφιλιώνης Γιώργος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης DWASTE ΕΠΕ

Κουκόσια Ηλιάνα, Υπεύθυνη Γεωπληροφορικής & Χωρικού Σχεδιασμού DWASTE ΕΠΕ

(εισήγηση)

– «Δίκτυο ΦοΔΣΑ – Δράσεις και προοπτικές»

Εισηγητής: Υψηλάντης Γεώργιος, Τεχνικός Σύμβουλος Δικτύου ΦοΔΣΑ 

(εισήγηση)

– «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΠΣΔΑ) – Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Εισηγήτρια: Γκούτη Κωνσταντίνα, Χημικός Μηχανικός, MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Υπεύθυνη Τομέα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της ΕΕΤΑΑ

(εισήγηση)

– «Μηχανήματα πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιάς κατά τη φάση της έκτακτης ανάγκης»  

Εισηγητές: Αντωνίτσης Παναγιώτης, Γεν. Δ/ντής Π.Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ

                 Πελεκάνου Βάγια, Τμήμα πωλήσεων Π.Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ

(εισήγηση)

– «Αποτελεσματική προσαρμογή των πολιτικών διαχείρισης ΑΣΑ»

Εισηγητής: Κοντόπουλος Γιώργος, Διευθυντής Έργων Ειδικών Λειτουργιών ΗΛΕΚΤΩΡ

(εισήγηση)

– «Αποτελεσματική Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία»

Εισηγητής: Παπαζήσης Βασίλειος, Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΕ

(εισήγηση)

–  «Διαδικασίες ωρίμανσης και κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων»

Εισηγητής: Γεωργόπουλος Διονύσιος, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

(εισήγηση)

–  «Πλαστικά απορρίμματα σε νησιωτικές περιοχές / Η συμμαχία Clean Blue»

Εισηγητής: Βεργανελάκης Κωνσταντίνος, MSc Μηχ.Μηχανικός, Δ/ντής Λειτουργιών WATT AE

(εισήγηση)

– «ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας – Η επόμενη ημέρα»

Εισηγητής: Μαυρίδης Δημοσθένης,Γεν. Δ/ντής ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΔΣ Δικτύου ΦοΔΣΑ

– «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Εισηγητής: Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, Πρόεδρος Αν. Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε.

Περ. Ηπείρου, Μέλος ΔΣ Δικτύου ΦοΔΣΑ

(εισήγηση)

–  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Εισηγητής: Γεράνης Μιχάλης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος

ΔΣ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

–   «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Εισηγήτρια: Δικαιάκου Λίνα, Μ.Δ., Δικηγόρος-Νομ. Σύμβουλος ΦοΔΣΑ Π. Πελοποννήσου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 13ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΦΟΔΣΑ