15η Πανελλήνια Σύνοδος ΦοΔΣΑ (Καλαμάτα 2-4 /11/2023) Πρόσκληση/Πρόγραμμα/Έντυπο συμμετοχής

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ:

Πρόσκληση

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα εδώ:

Πρόγραμμα έξω. Πρόγραμμα μέσα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής εδώ:

Έντυπο συμμετοχής.