Επιστολή προς ΥΠΕΣ, Τροποποίηση πρόσκλησης χρηματοδότησης ΑΤ08

Δείτε την επιστολή εδώ.