ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγεται σε ΦΠΑ η υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων μέσω προγραμματικής σύμβασης που παρέχει ο ΦοΔΣΑ σε Δήμους που δεν είναι μέλη του;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάγεται σε ΦΠΑ η υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων μέσω προγραμματικής σύμβασης που παρέχει ο ΦοΔΣΑ σε Δήμους που δεν είναι μέλη του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2197/5-12-2019 της ΑΑΔΕ, η ετήσια εισφορά των Δήμων-μελών προς τον οικείο ΦοΔΣΑ, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ και τον σχετικό κανονισμό κάθε ΦοΔΣΑ και αφορά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που λειτουργεί ο ΦοΔΣΑ, δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ.

Από τη διατύπωση αυτή προκύπτει ότι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους ΦοΔΣΑ προς τους Δήμους μέλη τους, και οι οποίες καλύπτονται από την ετήσια εισφορά που καταβάλλουν για αυτές οι Δήμοι.

Επομένως, οι ίδιες υπηρεσίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ, αν παρέχονται από ένα ΦοΔΣΑ σε Δήμους που δεν είναι μέλη του, και επομένως δεν προβλέπεται για αυτές ετήσια εισφορά.