Θέσεις του Δικτύου των ΦοΔΣΑ επί της τροποποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ & ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων

Δείτε την πρόταση σχετικά με την ΠΥΣ της τροποποίησης του ΕΣΔΑ εδώ.

Δείτε τις Παρατηρήσεις/Προτάσεις Δικτύου ΦοΔΣΑ σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ εδώ.