ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ (03/03/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης)

Δείτε τη πρόσκληση εδώ.