Πρόταση Δικτύου ΦοΔΣΑ στο ΝΣΧ του ΥΠΕΣ σχετικά με την διαχείριση των υλικών που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο αποκατάστασης ζημιών λόγω πυρκαγιών ή πλημμυρών

Δείτε την πρόταση εδώ.