Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Δείτε το ενημερωτικό έγγραφο εδώ.