Επικοινωνία

Δ/νση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Τ.Κ. 32200 Θήβα
Τηλ.: 22620-24651 Fax: 22620-24631 e-mail: dyfodisa@otenet.gr
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσεται την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: