Μέλη Του Δικτύου ΦΟΔΣΑ

Στο Δίκτυο ΦοΔΣΑ συμμετέχουν οι παρακάτω Φορείς:

1. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. – Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

2. ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ .Α.Ε. – Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

3. Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

4. Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

5. Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Ν. Άρτας

6. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

7. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Δ.Ε. Ηπείρου

8. ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. – Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας

9. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. – Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας

10. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας

11. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

12. Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Ν. Αχαΐας

13. Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας

14. Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ

15. Δήμος Δομοκού

16. Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου

17. Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου

18. Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου

19. ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. – Διαχείριση Απορριμμάτων Ν. Χίου

20. ΦοΔΣΑ Ν. Σύρου

21. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. – Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Χανίων Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

22. Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε

23. Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους

24. Ε.Σ.Δ.Α.Κ. – Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης

25. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Ν. Ζακύνθου

26. ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. – Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας

27. Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.