Δελτίο Τύπου ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ – Επίσκεψη στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ A.E. (OTA) από φοιτητές Πανεπιστημίων της Ασίας του έργου GREENUS

Φοιτητές από τρία Πανεπιστήμια της Ασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2, πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων (ΕΜΑΚ), της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] στο Ακρωτήρι, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «GREEN waste management new edUcation System for recycling and environmental protection in Asia (GREENUS)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα φοιτητές από τα: 1) Hanoi University of Science and Technology, 2) Can Tho University και 3) Ho Chi Minh City University of Technology, συνοδευόμενοι από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και καθηγητή του ΕΛΜΕΠΑ, Δημήτρη Καλδέρη, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έλαβαν ενημέρωση από τη Χριστίνα Τσαμουτσόγλου, Υποδιευθύντρια Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ε. Χανίων, τη συλλογή, την επεξεργασία τους, καθώς και για την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, την παραγωγή κόμποστ από το οργανικό κλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτων, αλλά και από τα βιοαπόβλητα και τέλος για τη διάθεση των υπολειμμάτων στο παρακείμενο ΧΥΤΥ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο συγκεκριμένο έργο αφορούν στην παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με βάση την πολυετή εμπειρία της συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς διαχείρισης αποβλήτων στο Βιετνάμ και την Ευρώπη και προτείνει βέλτιστες πρακτικές ανάλογα με το κλάσμα αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές και άλλες ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, ο φορέας έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις του έργου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Βιετνάμ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.