Δελτίο Τύπου ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ – Νέος εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], πραγματοποιήθηκε προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, οι προμήθειες αφορούν δύο μηχανήματα:

  1. Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου αρθρωτού φορτωτή JCB 403 Plus για την διαλογή και μεταφορά των Ογκωδών και πράσινων Αποβλήτων που εισέρχονται στο ΕΜΑΚ Χανίων, συμβατικού ποσού 50.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 45.000 € από την ΠΠΑ Κρήτης και κατά 5.000 €, καθώς και 12.000 €  (ποσό αναλογούντος ΦΠΑ) από ιδίους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
  • Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναστροφέα σωρών κομπόστ KOMPTECH TOPTURN X4500 XL BLADE EDITION, για την επιτάχυνση της ωρίμανσης του κόμποστ, συμβατικού ποσού 348.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 348.000 € από την ΠΠΑ Κρήτης και κατά 83.520 € (ποσό αναλογούντος ΦΠΑ) από ιδίους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Οι προμήθειες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2021 – 2025 και από ιδίους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), με υπεύθυνο έργου τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Ηρακλή Καραμπατσάκη.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.