Δελτίο τύπου Δικτύου ΦοΔΣΑ – Δημιουργία Διαβαθμιδικών ΦοΔΣΑ

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη συζήτηση για τη δημιουργία Διαβαθμιδικών ΦοΔΣΑ με τη συμμετοχή και των Περιφερειών, υπενθυμίζουμε τη διαχρονικά ομόφωνη θέση της ΚΕΔΕ και του συνόλου των ΦοΔΣΑ, ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι συνταγματικά και νομικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων. 
Η πρόσφατη δημιουργία Διαβαθμιδικών ΦοΔΣΑ σε συγκεκριμένες νησιωτικές Περιφέρειες έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Δήμων των Περιφερειών αυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες και η δυσκολία στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιωτικών Δήμων του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου.
Σε όλη την χώρα, η επεξεργασία των απορριμμάτων γίνεται μέσω των ΦοΔΣΑ, μέλη των οποίων είναι αποκλειστικά και μόνο οι Δήμοι, στους οποίους ανήκει η αρμοδιότητα της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, καθώς και η αρμοδιότητα λειτουργίας των ΣΜΑ και των ΜΕΒΑ. Το κόστος διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων καλύπτεται από τα δημοτικά τέλη που καταβάλλουν στους Δήμους οι δημότες. Οι Περιφέρειες ουδεμία οικονομική συμμετοχή έχουν, και γι’  αυτόν το λόγο, σωστά η νομοθεσία ξεκαθαρίζει ότι μέλη των ΦοΔΣΑ είναι μόνο οι Δήμοι. 
Κατ’ επανάληψη έχουν ακουστεί απόψεις περί συμμετοχής των Περιφερειών στους ΦοΔΣΑ, χωρίς φυσικά κανείς να προτείνει τη συμμετοχή των Περιφερειών και στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς  των απορριμμάτων, ούτε βέβαια στην κάλυψη του κόστους λειτουργίας των έργων επεξεργασίας των απορριμμάτων. Και βέβαια, κανείς ποτέ δεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους προτείνει τη συμμετοχή των Περιφερειών στους ΦοΔΣΑ, ούτε ανέλυσε τα προβλήματα που θα λύσει αυτή η συμμετοχή. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, ακριβώς επειδή η συμμετοχή των Περιφερειών στη διοίκηση των ΦοΔΣΑ δεν θα προσθέσει τίποτε απολύτως, ούτε σε διοικητικό, ούτε σε λειτουργικό επίπεδο, λόγω πλήρους έλλειψης σχετικής εμπειρίας στο αντικείμενο. Αντιθέτως, αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα, τριβές και τοπικιστικές αντιπαραθέσεις. Η μοναδική λύση είναι η θεσμική κατοχύρωση και η επαρκής στελέχωση των υφιστάμενων ΦοΔΣΑ. 
Βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος του ΕΣΠΑ και καλούμαστε ως χώρα να ολοκληρώσουμε τις αναγκαίες υποδομές, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, ειδικά μετά την ψήφιση του νέου ΕΣΔΑ. 
Η στόχευση είναι δεδομένη και εκεί θα πρέπει να συμβάλουν όλοι. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για νέους πειραματισμούς. Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η Εθνική προσπάθεια.  

Το Δ.Σ του Δικτύου

Θήβα: 01/09/2020