Δελτίο Τύπου – Συνάντηση Δ.Σ Δικτύου ΦοΔΣΑ με τον Γεν. Γραμ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2019 συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΦοΔΣΑ με τον νέο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, κ. Σάββας Χιονίδης.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους ΦοΔΣΑ και ιδιαίτερα η εκκρεμότητα ως προς την εφαρμογή των άρθρων του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης) που αφορούν τους ΦοΔΣΑ, καθώς 6 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία (19/01/2019), δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι διαπιστωτικές πράξεις σύστασης των ΦοΔΣΑ, με αποτέλεσμα να παρατείνεται μια χρόνια παθογένεια, με αρνητικές συνέπειες στην επιτάχυνση των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συζητήθηκε επίσης σειρά άλλων σχετικών θεμάτων όπως τα πρόσφατα νομοθετήματα που αφορούν τον κανονισμό τιμολόγησης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΦοΔΣΑ, το περιβαλλοντικό τέλος κυκλικής οικονομίας που θα βαρύνει τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ΚΥΑ με την οποία προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων στους Ο.Τ.Α, καθώς και το μείζον ζήτημα της στελέχωσης των ΦοΔΣΑ, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις τους, χωρίς να διαθέτουν το στοιχειωδώς απαιτούμενο προσωπικό.  

Ο Γ.Γ δεσμεύθηκε να συνδράμει τις προσπάθειες του Δικτύου για την άμεση προώθηση λύσεων σε όλα τα παραπάνω ζητήματα.  

Αποφασίσθηκε να ακολουθήσει συνάντηση το αμέσως επόμενο διάστημα, κατά την οποία θα εξειδικευτούν τα θέματα, ενώ θα υπάρχει διαρκής συνεργασία της Γενικής Γραμματείας με το Δίκτυο των ΦοΔΣΑ.

Η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών στο καθ΄ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των ΦοΔΣΑ και είναι ένα πρώτο και θετικό βήμα στην προσπάθεια για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και επίτευξη των στόχων.