ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΪΑΣ Συνάντηση Αλεξόπουλου- Καλογερόπουλου στα γραφεία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α

Συνάντηση Αλεξόπουλου- Καλογερόπουλου στα γραφεία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

Τα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας στην Πάτρα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος ο οποίος συζήτησε με τον πρόεδρο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Γρηγόρη Αλεξόπουλο ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή και ειδικότερα στην Αιγιάλεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Αιγείρας, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα από τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. με στόχο την αποκατάσταση  του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Ήδη εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης από το Δ.Σ. του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. και κινούνται οι διαδικασίες εξεύρεσης χρηματοδότησης προκειμένου να γίνει η ανάπλαση.

Παράλληλα συζητήθηκε το θέμα της προώθησης των διαδικασιών για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων η ωρίμανση της οποίας είναι αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας και για την οποία ήδη έχει ήδη κατατεθεί το Τεχνικό Δελτίο στη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας ζήτησε τη συνδρομή του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός για την προώθηση του έργου και τη γρήγορη υλοποίησή του. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην περιοχή και στον τομέα της ανακύκλωσης.

Τέλος ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. ενημέρωσε αναλυτικά τον Δήμαρχο Αιγιαλείας για το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας  ο οποίος έχει την ευθύνη της  διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλο το νομό.

Επίσης τον ενημέρωσε  για  τις προσπάθειες που κάνει ο Φορέας προκειμένου να υποβοηθήσει και τους Δήμους στην υλοποίηση των τοπικών τους σχεδίων αλλά  και να σχεδιάσει και να υλοποιήσει νέες δράσεις και εγκαταστάσεις που μπορούν να προβλεφθούν στο νέο περιφερειακό σχεδιασμό ώστε να γίνει συνδυαστικά μια ορθότερη διαχείριση σε όλο το νομό και να μη υπάρχει πρόβλημα σε καμία περιοχή της Αχαΐας.