Απόφαση – ΥΠΕΝ 1247-2023, Υπολογισμός ανά ΟΤΑ των ποσοτήτων των αποβλήτων συσκευασιών και προσμίξεων στα ΚΔΑΥ

Δείτε την Απόφαση του ΥΠΕΝ εδώ.