Εγκύκλιος ΥΠΕΝ – Προσαρμογή των ΠΕΣΔΑ στις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Δείτε εδώ την εγκύκλιο..

Δείτε εδώ το συνημμένο υπολογιστικό φύλλο.