Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022

Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ.