Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (Άρθρο 13, Ρύθμιση θεμάτων ΦοΔΣΑ)

Δείτε το Σχέδιο Νόμου εδώ.