Ν.4635-2019, Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (Άρθρο 231, Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας ΦοΔΣΑ)

Δείτε τον νόμο εδώ.