Σχέδιο Νόμου ΥΠΕΝ – Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ.