ΦΕΚ – Συγχώνευση και περιέλευση περιουσίας στον ΦοΔΣΑ Ηπείρου

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.