ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πώς καθορίζονται τα έξοδα μετακίνησης στους ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καθορίζονται τα έξοδα μετακίνησης στους ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Για τον καθορισμό των εξόδων μετακίνησης σε ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου, εφαρμόζεται η Παράγραφος Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Ως προς τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018, … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πώς αμείβονται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πώς αμείβονται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 235 παρ. 6. Του ν. 4555/2018, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου λαμβάνουν αντιμισθία που καταβάλλεται από το ΦοΔΣΑ. Η αντιμισθία τους είναι … Περισσότερα

Μείωση δέκα προστίμων για τους παράνομους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων πέτυχε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η Ελλάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των χρηματικών κυρώσεων, που της είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ακόμη δέκα από τους παράνομους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Συγκεκριμένα εντός του 2020, αποδείχθηκε η αποκατάσταση οκτώ (8) … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορούν να καθοριστούν αμοιβές για τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορούν να καθοριστούν αμοιβές για τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018, άρθρο 265 του ν. 3463/2006, ΚΥΑ 2527/2009) δεν συμπεριλαμβάνεται διάταξη σχετική με τον καθορισμό αμοιβών για τον πρόεδρο και τα μέλη του … Περισσότερα

Με γρήγορο βηματισμό οι διαγωνισμοί για νέες μονάδες απορριμμάτων

Ενώ η Αττική και η Θεσσαλονίκη μένουν πίσω, στην περιφέρεια προκηρύσσονται συνεχώς διαγωνισμοί για μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέζει για ουσιαστικά αποτελέσματα στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και της διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση τρέχουν ώστε να προχωρήσουν τους διαγωνισμούς. Ειδικά στον τομέα … Περισσότερα

Το νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία τίθεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 29/3 και μέχρι τις 12/4

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 29/3-12/4 τίθεται το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης» από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κωνσταντίνο Αραβώση. Το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας διαρθρώνεται σε πέντε (5) κύριους άξονες: Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική, Βιώσιμη κατανάλωση, Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία, … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ -ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί εργαζόμενος του ΦοΔΣΑ να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του και με ποια διαδικασία;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί εργαζόμενος του ΦοΔΣΑ να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του και με ποια διαδικασία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 230  του ν. 4555/2018, Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει … Περισσότερα

Στα Χανιά το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικινδύνων Αποβλήτων

Το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «CRETE 2021» με αντικείμενο τη διαχείριση βιομηχανικών και Επικινδύνων Αποβλήτων θα διεξαχθεί στα Χανιά στις 27-30 Ιουλίου υπό τη διοργάνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης και την προεδρία του Ομότιμου Καθηγητή και Προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού IWWG, Ευάγγελου Γιδαράκου. Στο Συνέδριο αναμένεται να συμμετέχουν καταξιωμένοι διεθνώς επιστήμονες, εκπρόσωποι δημόσιων, αλλά και ιδιωτικών … Περισσότερα

Απλοποίηση διαδικασιών: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τους ΟΤΑ, στη διεύθυνση https://tosdaota.ypen.gov.gr/login/ Πρόκειται για μια τυποποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη σύνταξη των ΤΣΔΑ, συνδεδεμένη με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ). Μέσω της συμπλήρωσης βήμα-βήμα των απαραίτητων στοιχείων στην … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι στους ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι εργαζόμενοι στους ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την περίπτωση (στ) του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο ενιαίο μισθολόγιο υπάγονται και οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά … Περισσότερα