Δημοπρατούνται οι μονάδες επεξεργασίας σκουπιδιών για Ανατ. Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Στο «κλείσιμο» του 2022 βγήκαν στον… αέρα οι προκηρύξεις για τις δύο μονάδες

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2022 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την κατασκευή δύο σημαντικών υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πρόκειται για τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Δυτικής Μακεδονίας και Λάρισας, προϋπολογισμού 241,9 εκατ. ευρώ και 54,6 εκατ. ευρώ.

Απορρίμματα: Το σχέδιο για τις μονάδες καύσης

Ειδικότερα, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ. Η σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου, την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας καθώς και την κανονική λειτουργία της για έξι έτη.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο ΦΟΣΔΑ μπορεί να τροποποιήσει τη σύμβαση (δικαίωμα προαίρεσης) εάν κρίνει ότι απαιτείται αύξηση της παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου και της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, μείωση του υπολείμματος της μονάδας, παραλαβή και επεξεργασία χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών και ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών.

Οι προδιαγραφές της μονάδας Ανατ.Θεσσαλονίκης

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ΜΕΑ, η οποία θα επεξεργάζεται 150.200 τόνους/έτος εκ των οποίων:

• 128.200 τόνους/έτος σύμμεικτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων σκουπιδιών της περιφερειακής ενότητας (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο) καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο),

• 22.000 τόνους/έτος προδιαλεγμένων αποβλήτων. Πρόκειται για την 1η ΜΕΒΑ (μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων) του Αν. Τομέα Θεσσαλονίκης, η οποία, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η μονάδα θα αξιοποιεί το παραγόμενο βιοαέριο προς παραγωγή θερμικής ενέργειας για τις ανάγκες της παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου. Θα έχει απόδοση παραγωγής βιοαερίου τουλάχιστον 80 Nm3 ανά τόνο εισερχόμενου προς επεξεργασία υλικού, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε μεθάνιο το 55% κ.ο.

Επίσης, μεταξύ άλλων, η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες και την κανονική λειτουργία για έξι έτη. Το έργο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ενώ η κατασκευή του έργου και η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με ιδίους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η εξαετής κανονική λειτουργία του χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και τα δικαιώματα προαίρεσης. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 17η Φεβρουαρίου 2023, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου.

Πού χωροθετείται το έργο

Η επιλεγείσα θέση για την κατασκευή της προτεινόμενης Μονάδας Επεξεργασίας ανήκει διοικητικά στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης και ειδικότερα εντοπίζεται στην δημοτική ενότητα Βασιλικών και συγκεκριμένα στη θέση «Άγιος Αντώνιος». Χωροθετείται μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου. Η συνολική έκταση της έκτασης ανέρχεται σε περίπου 816 στρέμματα (805 στρέμματα αδειοδοτημένα, με επέκταση 11 στρεμμάτων). Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι μικτό και αποτελείται τόσο από ιδιωτικές ιδιοκτησίες, όσο και από δημόσιες εποικιστικές εκτάσεις. Ο υφιστάμενος χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) στους Ταγαράδες βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιομέτρων.
Δημοπράτηση της μονάδας στη Λάρισα

Παράλληλα, δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και η ΜΕΑ Λάρισας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 100,3 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Λάρισας. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εξοπλισμό της μονάδας, προϋπολογισμού 54,6 εκατ. ευρώ και δικαιώματα προαίρεσης συνολικού κόστους 45,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν στην εκτέλεση πρόσθετων εργασιών και εξοπλισμού προκειμένου να μετατραπεί η ΜΕΑ σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) για την προσαρμογή της στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑ 2020-2030.

Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί γραμμής επεξεργασίας αποβλήτων για τα σύμμεικτα απόβλητα, γραμμής επεξεργασίας για τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και οι απαραίτητες υποδομές περιβαλλοντικής προστασίας και λειτουργικότητας του έργου. Η ΜΕΑ θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 61.479 τόνων /έτος υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων των δήμων της Λάρισας και 12.600 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία του για 3 μήνες και την κανονική λειτουργία της ΜΕΑ για έξι έτη. Οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται στην περιοχή «Νταουσλάρ» της κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών, σε απόσταση περίπου 15,7 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας.

Και παραγωγή ενέργειας

Στη μονάδα της Λάρισας θα γίνεται ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και παραγωγή κοµπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά και το οργανικό κλάσμα που θα διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα θα υφίσταται βιολογική επεξεργασία (αναερόβια χώνευση και αερόβια κομποστοποίηση), και το παραγόμενο βιοαερίο θα αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και η θερμική ενέργεια θα χρησιμοποιείται για τις θερμικές ανάγκες της μονάδας.

Πρόκειται για το τρίτο έργο που προωθείται στη Θεσσαλία, με το οποίο ολοκληρώνεται ο περιφερειακός σχεδιασμός στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Τα άλλα δύο αφορούν στη ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και στη ΜΕΑ Μαγνησίας η οποία δημοπρατήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Με τη δημοπράτηση των μονάδων της Λάρισας, ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Καβάλας και της Νάξου, όπως ανέφερε τον περασμένο Νοέμβριο ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος, μιλώντας σε επενδυτικό φόρουμ «τελειώνουμε με τις δημοπρατήσεις δημοσίων έργων για τα απορρίμματα», επισημαίνοντας ότι έπειτα οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει να κατασκευάσουν έργα μέσω σύμπραξης με ιδιώτες ή να τα κατασκευάσουν αποκλειστικά με δικούς τους πόρους, καθώς «το Δημόσιο δεν θα είναι πια υποχρεωμένο να τα αναλάβει».

Πηγή:

https://www.ot.gr/2023/01/03/kataskeyastikes/dimopratountai-oi-monades-epeksergasias-skoupidion-gia-anat-thessaloniki-kai-larisa/