«Εις σάρκα μία» οι τέσσερις ΦΟΔΣΑ της Ηπείρου.. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ!

Εις σάρκα μία έσονται οι τέσσερις Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων της Ηπείρου. Παρά τις αντίθετες αποφάσεις που είχαν λάβει τα περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια, οι Φορείς Διαχείρισης συγχωνεύονται και στο εξής θα λειτουργεί ένας σε επίπεδο περιφέρειας. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με άμεση ισχύ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ξεκινά η διαδικασία της συγχώνευσης υπό τη σκέπη του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιωαννίνων ο οποίος μετονομάζεται σε Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου!

Όπως σημειώνεται ο Φορέας «καλείται σε συμμόρφωση με την απόφαση, να τροποποιήσει την συστατική του πράξη ώστε να δύναται να λειτουργεί ως ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018. Η ισχύς αρχίζει με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης», κάτι που έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η πλήρης ονομασία του Φορέα είναι «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου». Μέλη του είναι και οι 18 δήμοι της περιοχής, οι οποίοι μέχρι τώρα μετείχαν σε τέσσερις διαφορετικούς Φορείς που λειτουργούσαν.

Ο ενιαίος πλέον Φορέας- Αναγκαστικός Σύνδεσμος, θα αναλάβει στο εξής το δύσκολο έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων, την λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης και θα είναι αυτός που θα καθορίσει την τιμολογιακή πολιτική για την αποκομιδή των απορριμμάτων την οποία θα επιφορτιστούν οι Δήμοι.  

Πηγή: https://www.epiruspost.gr