Ξεμπλόκαραν οι υπό δημοπράτηση μονάδες απορριμμάτων στην Κρήτη-Στα σκαριά και νέο έργο

Ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη, καθώς τρέχει η διαγωνιστική διαδικασία για δύο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ), ενώ εντός της εβδομάδας προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για ακόμα μία.

Οι δύο μονάδες που βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία είναι αυτές στη Σητεία και τη Χερσόνησο. Πρόκειται για έργα που έχουν περάσει από διάφορα στάδια, ακόμα και αυτό της επαναδημοπράτησης, λόγω καθυστερήσεων και προσφυγών, αλλά όπως αναφέρουν πηγές πολύ κοντά στο θέμα, πλέον είναι πολύ πιθανό να έχουμε την ανάδειξη των αναδόχων μέχρι τα τέλη του έτους, συντελώντας έτσι στο στόχο του ΥΠΕΝ για τη δημοπράτηση 17 μονάδων απορριμμάτων εντός του 2021.

Το νέο έργο αφορά στην κατασκευή μιας νέας μονάδας απορριμμάτων, η οποία θα εξυπηρετεί τους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή της από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύντομα οι ανάδοχοι για τη ΜΕΑ Χερσονήσου

Ο διαγωνισμός που είναι αυτή τη στιγμή σε πιο προχωρημένο στάδιο είναι αυτός για τη ΜΕΑ στη Χερσόνησο. Η μονάδα αυτή αποτελεί ένα “βασανισμένο” έργο, το οποίο έχει βγει σε διαγωνιστική διαδικασία από το 2019, χωρίς να έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος  μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ούτε και έχει ακυρωθεί ή επαναδημοπρατηθεί, αλλά το έργο καθυστερεί καθώς έχουν δοθεί δύο παρατάσεις λόγω προσφυγών στην Αρχή Έγκρισης Προδικαστικών Αρχών (ΑΕΠΠ).

Η πρώτη προσφυγή έγινε το 2020 με αποτέλεσμα η δημοπράτηση να μετατεθεί για το Φεβρουάριο του 2021, ενώ τον Μάρτιο έγινε και δεύτερη προσφυγή. Ο ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας, που είναι και η αναθέτουσα αρχή του έργου, κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας  και δικαιώθηκε με την απόφαση που εκδόθηκε τον Μάιο.

Πλέον οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και έχει γίνει η αξιολόγηση τεχνικών προσφορών από την επιτροπή έργου. Αυτό σημαίνει πως αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η αξιολόγηση των οποίων είναι λιγότερο χρονοβόρα.

Έπειτα θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα 10 ημερών, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν προσφυγές στην ΑΕΠΠ. Εφόσον, δε γίνει το παραπάνω, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε την ανάδειξη του αναδόχου μέχρι τα τέλη του 2021.

Όπως έχετε ήδη διαβάσει στο ypodomes.com το έργο προσελκύει το ενδιαφέρον σημαντικών παικτών του κλάδου, οι οποίοι είναι οι εξής:

Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες ΑΕ

Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ

Ένωση προσώπων ΤΕΝΕΡΓ ΑΒΕΤΕ- WATT

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Το κόστος του έργου εκτιμάται στα 57 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ, ενώ έχει πετύχει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ με το ύψος της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου υπολογίζεται περί τους 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και οι επόμενοι 6 μήνες αποτελούν το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας. Ακολουθεί η περίοδος της εμπορικής λειτουργίας, η οποία θα διαρκέσει 36 μήνες και μπορεί να επεκταθεί για ισόποσο διάστημα με προαίρεση του ΦΟΔΣΑ.

Συνολικά εκτιμάται πως μέσω της μονάδας θα επεξεργάζονται 72.400 τόνοι απορριμμάτων ανά έτος, οι οποίοι αναλύονται σε:

– 10.000 τόνους/έτος ανακυκλώσιμα υλικά, από τον Δ. Χερσονήσου,

– 26.900 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, από τους Δήμους: Ηρακλείου, Βιάννου, Μίνωα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου,

– 35.500 τόνους σύμμεικτων Α.Σ.Α., από τους Δήμους: Βιάννου, Μίνωα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Προχωράει και η Σητεία

Σε τροχιά ανάδειξης προσωρινού αναδόχου έχει μπει και η ΜΕΑ που θα υλοποιηθεί στη Σητεία με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

Πρόκειται για ένα “πολύπαθο” έργο, το οποίο βγήκε σε δημοπράτηση εντός του 2020, αλλά πέρασε από δύο παρατάσεις ύστερα από  υποβολή προσφορών στην ΑΕΠΠ με πιο πρόσφατη αυτή για τον Μάιο του 2021, ενώ εν τέλει ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και επαναδημοπρατήθηκε τον Ιούνιο.

Πλέον η διαγωνιστική διαδικασία προχωράει κανονικά και η επιτροπή έργου βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που έχει λάβει από δύο ενδιαφερόμενα σχήματα, όπως αναφέρουν πηγές του ypodomes.com.

Το επόμενο στάδιο είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και έπειτα θα ακολουθήσει η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, η οποία εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω προσφυγές από τους ενδιαφερόμενους, αναμένεται στα τέλη του 2021.

Το κόστος της μονάδας ανέρχεται στα 19,3 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.Η διάρκεια της κατασκευής του έργου υπολογίζεται στους 18 μήνες, η δοκιμαστική λειτουργία στους 6 μήνες, ενώ η εμπορική λειτουργία θα ανέλθει στους 60 μήνες. Επιπλέον, ο ΕΣΔΑΚ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα για επέκταση της ισχύος της σύμβασης κατά 5 επιπλέον έτη.

Εκτιμάται πως η μονάδα θα επεξεργάζεται κατ’ έτος 15.000 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων και 300 τόνους αφυδατωμένης ιλύος (λυμματολάσπης) από τους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας.

Το νέο έργο

Η νέα ΜΕΑ που βγήκε πρόσφατα σε δημοπράτηση αφορά τους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου και έχει ως αναθέτουσα αρχή των ΕΣΔΑΚ. Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 101 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (81,6 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και εκτιμάται πως επεξεργάζεται 59.200 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ όσον αφορά στην κατασκευή της μονάδας και το κόστος για τη λειτουργία της θα το αναλάβει ο ΕΣΔΑΚ με ίδια κεφάλαια.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 21η Οκτωβρίου ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 96 μήνες, η δοκιμαστική λειτουργία στους 6 μήνες, ενώ η εμπορική λειτουργία θα ανέρχεται στα 6 έτη με τον ΕΣΔΑΚ να έχει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση της σύμβασης για ισόποσο διάστημα.

Η σημασία των έργων

Με τα παραπάνω έργα η Κρήτη γίνεται ακόμα πιο πράσινη και καθαρή καθώς συνολικά θα επεξεργάζονται ανά έτος τουλάχιστον 146.000 τόνοι απορριμμάτων. Το γεγονός αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τη χώρα μας όσο και για τη Μεγαλόνησο.

Αρχικά, η Ελλάδα θα βρίσκεται πιο κοντά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση απορριμμάτων, ενώ θα αναρριχηθεί από τις τελευταίες θέσεις της σχετικής κλίμακας, καθώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το τέλος. Ταυτόχρονα, θα μειωθούν και τα πρόστιμα που πληρώνει λόγω της παράνομης λειτουργίας ΧΑΔΑ.

Όσον αφορά την Κρήτη, πέρα από τα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη, θα υπάρξει και σημαντική οικονομική ανάπτυξη καθώς μιλάμε για ένα σύνολο επενδύσεων που ξεπερνάει τα 177 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, θα ενισχυθεί και το τουριστικό προϊόν του νησιού, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, ενώ θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων κατά την υψηλή τουριστική σεζόν, όπου η Κρήτη δέχεται πλήθος τουριστών.

Πηγή: https://ypodomes.com/xemplokaran-oi-ypo-dimopratisi-monades-aporrimmaton-stin-kriti-sta-skaria-kai-neo-ergo/