7,5 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Πάρου και Αντιπάρου

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Πάρου και Αντιπάρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.507.608,00 € και η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη στα 7.477.613,70 €.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην πράξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 5 υποέργα:

Υποέργο 1: Κατασκευή της Β φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥT Πάρου

Αφορά στην κατασκευή της Β’ Φάσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου Πάρου συνολικής χωρητικότητας 160.111 m3 (Β’ φάση) για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων των αστικών αποβλήτων των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου και των υπολειμμάτων επεξεργασίας, καθώς και την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤ με την προσθήκη μονάδας αντίστροφης όσμωσης (R/O). Επίσης, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η δοκιμαστική λειτουργία των έργων – εξοπλισμού της ΕΕΣ.

Υποέργο 2: Κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Πάρου

Αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Πάρου, συνολικής δυναμικότητας 1.500 τόνων/έτος παραγόμενα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πάρου.

Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Κατασκευή της Β φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥT Πάρου”

Υποέργο 4 &5 : Αρχαιολογικές εργασίες για την κατασκευή του ΧΥΤ και ΜΕΒΑ Πάρου.

Πηγή: https://kede.gr/75-ek-evro-apo-to-espa-gia-tin-olokliromeni-diacheirisis-astikon-apovliton-parou-kai-antiparou/