1ο Forum για την Κυκλική Οικονομία, “Το παρόν και το μέλλον της Κυκλικής Οικονομίας” 8-10/6/2023, HELEXPO Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης της κλαδικής έκθεσης για την Κυκλική Οικονομία, Forward Green Expo, διοργανώνεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό φόρουμ, το οποίο θα αποτελέσει τη δυναμική πλατφόρμα ενημέρωσης και παρουσίασης καινοτόμων πρακτικών και ανταλλαγής απόψεων για την αναπτυσσόμενη βιομηχανία, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και εν γένει την οικονομία σε αυτό το πεδίο. 

Το 1ο Forum για την Κυκλική Οικονομία οργανώνεται από την HELEXPO σε συνεργασία με την εταιρία Improvetech και το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο. 

Δείτε τις βασικές θεματικές ενότητες

 • Από τη Γραμμική στην Κυκλική Οικονομία
 • Κυκλική Οικονομία και Επενδύσεις στην Ελλάδα
 • Ο επιχειρηματικός τομέας: Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διακυβέρνηση – ESG
 • Κυκλική Οικονομία και Πράσινη Χρηματοδότηση
 • Καλές Πρακτικές
 • Τα Στερεά Απόβλητα ως πόρος: ο δρόμος των μηδενικών απορριμμάτων
 • Ενεργειακή Μετάβαση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υδρογόνο, Βιοαέριο, Βιοκαύσιμα, Βιορευστά
 • Γαλάζια Οικονομία
 • Πράσινα Νησιά
 • Κυκλική Γεωργία
 • Κυκλικές Μεταφορές: Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα, Ηλεκτρικοί Φορτιστές, Πλάνο για την φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων
 • Υγρά Απόβλητα
 • Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Πλαστικού
 • Κυκλικές- Έξυπνες Πόλεις
 • Κυκλική Οικονομία στον χώρο της φιλοξενίας

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.forwardgreen-expo.gr