Δελτίο Τύπου ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ – Συμμετοχή της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Αθήνα

Στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με τίτλο “Επιτάχυνση της Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία – Ευκαιρίες & Κίνδυνοι”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το διήμερο 28 & 29 Σεπτέμβρη, συμμετείχε η Διαδημοτική Επιχείρηση Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΦοΔΣΑ.

Στο συνέδριο έδωσαν το «παρών» ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ, Μιχάλης Τσουπάκης και ο Γενικός Διευθυντής, Κώστας Πατεράκης οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης, ενώ συμμετείχαν σε ειδική συνεδρία με τίτλο «Διακυβέρνηση & Θεσμικό Πλαίσιο για την μετάβαση στην ΚΟ» και θεματολογία:

 • Θεσμικό Πλαίσιο, δευτερογενής Νομοθεσία και Ειδικά Σχέδια Δράσης (εκκρεμότητες, ελλείψεις, αδυναμία εφαρμογής),
 • Συντονισμός, Στελέχωση, Οργάνωση των αρμόδιων φορέων & Συνέργειες (Εθνικό Συμβούλιο, Εθελοντικές Συμφωνίες, κλπ.),
 • Παρατηρητήριο – Δείκτες-Παρακολούθηση Προόδου,
 • Εκσυγχρονισμός και θέσπιση νέων Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ).

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν προσέγγισαν ολιστικά το στόχο της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και αφορούσαν:

 • Επανασχεδιασμό προϊόντων
 • Πρόληψη-Ελαχιστοποίηση
 • Διαλογή στην Πηγή & Ανακύκλωση
 • Στελέχωση ΦοΔΣΑ & Δήμων
 • Καινοτομία & διασύνδεση Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με τους ΦοΔΣΑ
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία για το ΠΕΚΑ 2021-2027
 • Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης, η κα Μαρία Φλεμετάκη, Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών & θεμάτων Χημικού Μηχανικού της Δνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ και η κα Αικατερίνη Κατσιαγάννη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δήμου Χανίων.

Πηγή: https://www.dedisa.gr/category/nea-anakoinwseis/