Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κωδικός ΟΠΣ 5010589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη δυτική Θεσσαλία υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), που εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, μαζί με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γ. Κωτσό βρέθηκαν στη Λάρισα, για το πολύ σημαντικό αυτό έργο. Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου σε δηλώσεις του, η ΠΑΔΥΘ (η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή η ένωση όλων των ΟΤΑ Τρικάλων και Καρδίτσας) που θα διαχειριστεί το έργο, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Αποτελεί, πλέον, παράδειγμα για τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων. Εξέφρασε, δε, τη χαρά και την ικανοποίησή του, που το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του Δήμου Τρικκαίων, καθώς ήδη από το 2017 η ΠΑΔΥΘ και ο Δήμος είχαν προβεί σε σύναψη προγραμματικής συμφωνίας για αυτό το έργο. Το οποίο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τρικκαίων, εντάσσει τη δυτική Θεσσαλία στη νέα εποχή  διαχείρισης απορριμμάτων, μαζί με τη διαλογή στην πηφή και τα «πράσινα σημεία».  Επεσήμανε, ακόμη, τη σημασία του δημόσιου αυτού έργου των 25.000.000€, με κόστος πολύ λογικό για τους πολίτες, καθώς ανέρχεται στα 42€ /τόνο, την ώρα που αντίστοιχες μονάδες στην Ελλάδα χρεώνουν διπλάσιες και υπερδιπλάσιες τιμές.

Το έργο, είναι από τη φύση του έργο προστασίας του περιβάλλοντος, και:

1.  Συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας 

2. Στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας της περιοχής. 

3. Στην εναρμόνιση της διαχείρισης των απορριμμάτων με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

4. Εξυπηρετεί τη Διαχειριστική Ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας και ΠΕ στο σύνολό τους. Ο  εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 250.000 κατοίκους. 

Ειδικότερα, με τη ΜΕΑ δυτικής Θεσσαλίας επιτυγχάνονται:

• Η μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ στη θέση «Παλαιοσαμαρίνα» της ΔΕ Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων

• Η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, 

• Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας από τη μονάδα προδιαλεγμένων και υλικό τύπου κομπόστ (CLO) από τη μονάδα των σύμμεικτων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης στον παρακείμενο Χ.Υ.Τ.Α./Υ και εν μέρει να διατεθεί.

• Παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης

• Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας. 

• Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα. 

• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας θα δέχεται ετησίως περίπου 45.500 τόνους σύμμεικτων Απορριμμάτων και 14.000 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά και πράσινα.  

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται στα 25.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ).

Πηγή: www.padyth.gr